CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI

2 lata

rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

ADRES DO REKLAMACJI

Bobasowo Karolina Kwiecień

Janisławice 72

96-130 Głuchów

Dodatkowe informacje

W przypadku zakupu uszkodzonego (wadliwego) towaru konsument ma prawo skorzystać z reklamacji. Zareklamować można towar na podstawie rękojmi lub w ramach gwarancji. Dbamy o naszych klientów dlatego tez zawsze wysyłamy towar nowy nieuszkodzony, jednak w momencie gdy klient zechce zareklamować dany towar:

a) należy poinformować nas drogowa email na adres bobasowobis@wp.pl

b) opisać przyczyny oraz rodzaj i datę powstania wady

c) podać swoje dane oraz informacje dotyczące zakupy

Towar który trafia do.klienta powinien być użytkowany w sposób, do jakiego był przeznaczony i powinien zawierać wszystkie właściwości, które odpowiadają właściwościom podobnego towaru z podobnej kategorii.

Rękojmia ma na celu zabezpieczenie interesów konsumenta w przypadku otrzymania przez niego towaru niezgodnego z przeznaczeniem. Według Kodeksu cywilnego w art. 556-576. Tym samym sprzedawca nie może ograniczyć swojej odpowiedzialności za produkt, który jest wadliwy. W określonym przez przepisy prawa terminie można zgłosić wadę tzw. dokonać reklamacji produktu z tytułu rękojmi.

Jeśli konsument stwierdzi, że interesująca go rzecz posiada wadę, to na postawie rękojmi może żądać usunięcia wady, obniżenia ceny, a nawet naprawienia rzeczy (np. zaszycie powstałego rozprucia w sukience). Może również odstąpić od umowy lub wymienić rzecz na wolną od wad w przypadku, gdy sprzedawca jest jednocześnie producentem.

W sytuacji, gdy sprzedawca niezwłocznie usunie wskazaną wadę lub wymieni wadliwy towar, wówczas klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Należy podkreślić, że z tytułu rękojmi odpowiedzialność sprzedawcy jest odpowiedzialnością bezwzględną, gwarantowaną każdemu nabywcy przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

ZWROT

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Koszt zwrotu ponosi kupujący


Adres do zwrotu

Bobasowo Karolina Kwiecień

Janisławice 72

96-130 Głuchów


Jak zwrócić towar?

wypełnij formularz odstąpienia od umów

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą e-mail na adres: bobasowobis@wp.pl. Konsument może również skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy, dodatkowo do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru, chyba że sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument zobowiązowany się zwrócić towar na adres firmy Bobasowo Karolina Kwiecień, Janisławice 72, 96-130 Głuchów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Transakcji). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sprzedającego.

Zwrócony towar nie może być użytkowany ani zabrudzony bądź uszkodzony.